O projektu

Gido se vrací domů!

Projekt ke 100. výročí narození Gideona Kleina proběhne mezi červencem a prosincem 2019 v Holešově, Přerově, Brně, Praze a Terezíně

Tento projekt připomíná 100. výročí narození českého hudebníka, skladatele a pedagoga Gideona Kleina (6. 12. 1919 Přerov – 1945 Fürstengrube), jehož slibná umělecká kariéra rozvíjející se v meziválečném období byla násilně přervána holokaustem. Projekt „Gido se vrací domů!“ si klade za cíl připomenout mimořádný talent klavíristy a skladatele prostřednictvím uvádění jeho děl, z nichž mnohé do svého repertoáru zařadily renomované komorní ansámbly, a oslavit zároveň život a dílo dalších umělců, kteří byli během druhé světové války podobně jako Gido vězněni v terezínském ghettu. Prostřednictvím řady koncertů a vzdělávacích i vzpomínkových akcí budou prezentovány nejen díla vytvořená během války, ale i nové skladby, které jimi byly inspirovány: kompozice současných českých skladatelů inspirované tvorbou Gideona Kleina, adaptace kabaretu vzniklého v Terezíně, jejímž prostřednictvím autoři Felix Porges, Vítězslav Horpatzky, Pavel Stránský a Pavel Weisskopf přináší historii ghetta do 21. století, stejně jako nová hra o životě Gideona Kleina na prknech Švandova divadla. Představení proběhnou ve slavné Maiselově synagoze v Praze a na dalších mimořádných místech, jako je přerovský zámek, brněnská Vila Löw-Beer, Vila Stiassni nebo pražská Winternitzova vila. Účastníci workshopů pro pedagogy pod vedením Dr. Lisy Peschel se budou zabývat otázkou, jak přiblížit díla terezínských autorů dnešním studentům. V rámci projektu bude rovněž představen český překlad nové knihy anglického muzikologa Dr. Davida Fligga „Dopis od Gideona“, ve které autor čerpá z řady nedávno objevených archivních materiálů, jako je korespondence, fotografie, ztracená hudební díla a další dosud nepublikované zdroje. Posláním projektu není pouze připomenout v dobovém kontextu hudebního génia Gideona Kleina, ale rovněž nabídnout širší pohled na terezínské umělce, kteří zanechali současné generaci výrazný kreativní a pedagogický odkaz.

David, Lisa a Zdenka se poprvé setkali při organizaci festivalu „ZE STÍNU: hudba a divadlo židovského archivu“, který se uskutečnil v České Republice ( Praze, Plzni a Terezíně)
v roce 2016 a byl zaměřený na prezentaci hudebních děl a divadelních představení vytvořených židovskými autory. Festival „ZE STÍNU“ byl jedním z pěti mezinárodních festivalů pod názvem „Performing the Jewish Archive“, které proběhly v letech 2014 – 2018 v USA,VB,JAR,Austrálii a ČR za podpory AHRC – Arts and Humanities Research Council a pod vedením Dr. Stephen Muir z University Leeds. David, Lisa a Zdenka teď projektem „Gido se vrací domů“ navazují na aktivity z roku 2016 a pokračují v  jejich dosavadní úspěšné spolupráci. 

Dokument z Performing the Jewish Archive lze najít na: https://jewishmusicandtheatre.org

„ZE STÍNU: hudba a divadlo židovského archivu“ http://ptja.leeds.ac.uk/festivals/prague-terezin-plzen-2016//

 

Dr. David Fligg je přední autoritou zaměřenou na hudbu Gideona Kleina. Přednáší na Royal Northern College of Music v Manchesteru ve Velké Británii, kde vede tým zabývající se hudbou z období Třetí říše. Je také součástí týmu nedávno založeného Centra pro hudbu a konflikty. David se v letech 2014–2018 podílel na mezinárodním projektu nazvaném Uvádění děl z židovského archivu na Hudební fakultě Univerzity v Leedsu (http://ptja.leeds.ac.uk). Působil jako konzultant v týmu, který připravoval webovou stránku projektu Židovská hudba a divadlo online (https://jewishmusicandtheatre.org/). Společně s Lisou Peschel a Zdenkou Kachlovou připravoval v roce 2016 v České republice festival Ze stínu – znovuobjevování hudby a divadla ze židovského archivu. Davidova nedávno dokončená kritická biografie Gideona Kleina Dopis od Gideona bude představena v českém překladu 5. prosince 2019, tedy den před stým výročím Kleinova narození, v pražské Maiselově synagoze. Davidův článek o Kleinovi se objeví v připravovaném vydání publikace Routledge Companion to Music under German Occupation. Jeho divadelní představení Gideon Klein: Portrét skladatele (https://jewishmusicandtheatre.org/works/33) mělo premiéru v roce 2016 v Madisonu ve státě Wisconsin v USA a bylo uvedeno také ve Velké Británii a České republice. V nové dramatizaci Briana Daniela a českém překladu Hany Trojanové bude toto představení od prosince 2019 na repertoáru pražského Švandova divadla. David je hostujícím profesorem Fakulty umění a médií na Univerzitě v Chesteru a vědeckým pracovníkem Centra židovských studií na Univerzitě v Leedsu.

 

Dr. Lisa Peschel je docentkou na katedře divadla, filmu, televize a interaktivních médií na Univerzitě v Yorku. Od roku 1998 se zabývá divadelními představeními z terezínského ghetta. Její články se objevují v časopisech v USA a Velké Británii, stejně jako v českých, německých a izraelských publikacích, přednáší a vede workshopy v USA, Kanadě a Evropě. V letech 2014–2018 byla spoluřešitelkou projektu Uvádění děl z židovského archivu financovaného britskou Radou pro výzkum umění a humanitních věd, v jehož rámci rekonstruovala scénáře z ghetta pro jejich následné uvádění v USA, Velká Británii, České republice, Austrálii a Jihoafrické republice. V roce 2014 vyšla její antologie nově objevených scénářů nazvaná Performing Captivity, Performing Escape: Cabarets and Plays from the Terezin/Theresienstadt Ghetto a doplněné vydání ve spolupráci s Dr. Patrickem Dugganem s názvem Performing (for) Survival: Theatre, Crisis, Extremity bylo vydáno v roce 2016. Získala grant Fulbrightovy komise v České republice a spolupracuje s americkým Památníkem holokaustu, v Centrem židovských studií na Harvardské univerzitě a v Židovským muzeem v Praze.

 

fama Q, rezidenční umělec projektu Gido se vrací domů. 
David Danel, Roman Hranička – housle, Ondřej Martinovský – viola, Balázs Adorján – violoncello

fama Q je kvartetní uskupení, které vzniklo v r. 2005 v Praze. Hráči jsou členy předních českých orchestrů, které spojuje nadšení pro komorní a kvartetní hudbu. fama Q uvádí pravidelně skladby soudobých autorů, jak klasiků avantgardy a tradičnějších proudů 20.stol. (Schoenberg, Berg, Webern, Dutilleux, Cage, Feldman, Kagel, Kurtág, Ligeti, Lutoslawski, Nono, Scelsi, Xenakis ad.), tak nynějších významných českých i evropských tvůrců (G. F. Haas, Lévinas, Husa, Klusák, Kopelent, Smolka, Srnka, Graham, Loudová, Marek, Matej, Pudlák, Zemek). fama Q často premiéruje skladby mladých českých a zahraničních skladatelů (Pelo, Ho, McMullin, Adámek, Kadeřábek, Pálka, Smejkalová, Trnka). fama Q neopomíjí ani tradiční kvartetní repertoár (Haydn, Mozart, Dvořák, Janáček, Šostakovič, Martinů ad.)
Kvarteto fama Q je častým hostem v rámci pražských koncertních cyklů Přítomnost, Umělecká beseda, Krása dneška, vystupovalo na festivalech Der Film, Contempuls, New Music Marathon, Třídení (vše Praha), Expozice nové hudby Brno, MusicOlomouc, Forfest Kroměříž, You:rope Together (Essen, Německo),  Afyonkarahisar Klasikal Müzik Festivali (Turecko), Večery novej hudby, SPACE Festival (Bratislava, Slovensko) a taky na koncertech v Japonsku. Členové fama Q taky s radostí přijímají pozvání na různé semináře a dílny věnující se interpretaci soudobé hudby – hostovali na HAMU Praha, VŠMU Bratislava, Univerzitě Palackého v Olomouci, a na svých zahraničních cestách v Rumunsku (Bukurešť, Cluj-Napoca, Iasi) a Turecku (Afyonkarahisar). V roce 2011 se kvarteto fama Q představilo poprvé na několika koncertech v Rumunsku (s díly Kurtága, Ligetiho a Xenakise), na turné po Slovensku a taky premiérově v USA (The Phillips Collection - Washington D. C. mj.s profilovým programem M. Srnky), v roce 2012 představilo dílo Marka Kopelenta v rámci festivalu Pražské jaro a v roce 2013 hostovalo na festivalu Magister Ludi v Moskvě i na prestižních ISCM World New Music Days 2013 – Bratislava/Košice/Wien. V r. 2014 kvarteto fama Q zavítalo na Smetanovské dny Plzeň a Janáčkův máj, hostovalo ve Francii, v r.2015 se mj. podílelo na festivalu Defiant Requiem v Praze a Terezíně, nahrávalo tvorbu kanadské autorky Rity Ueda, vystoupilo na bienále Ostravské dny nové hudby a pro rok 2016 se kvartetu dostalo mj. opětovného pozvání na festival Pražské jaro, k participaci na projektu Performing the Jewish Archive a k účinkování na festivalech ve španělském Toledu, francouzském Quiberonu či v Jeruzalémě.