Praha
5. 12. 2019 / 1800
Maiselova synagoga
Komorní koncert a představení knihy

Komorní koncert a představení knihy Davida Fligga: Dopis od Gideona 

PROGRAM:
GIDEON KLEIN: Preludium pro sólo violu (1940)
VIKTOR ULLMANN: Drei Lieder pro soprán a smyčcové trio 
HANS KRÁSA: Tanec
DANIEL CHUDOVSKÝ: Skladba pro soprán a smyčcové kvarteto – světová premiéra
GIDEON KLEIN: Smyčcový kvartet č. 2 (1939–42)
JOSEF SUK: Meditace na Staročeský chorál „Svatý Václave“, op 35a

ÚČINKUJÍ:
fama Q smyčcové kvarteto
David Danel – 1. housle, Roman Hranička – 2. housle, Ondřej Martinovský – viola, Balázs Adorján – violoncello
Irena Troupová – soprán

Na koncertě v historických prostorách Maiselovy synagogy zazní hudba Gideona Kleina vedle skladeb jeho přátel a terezínských spoluvězňů Viktora Ulmanna a Hanse Krásy. Program obohatí také nová kompozice Mikve v Praze působícího skladatele Daniela Chudovského, jejíž premiéru uvedl soubor Fama Q právě v této synagoze v roce 2016. Večer uzavře dojemná Meditace Josefa Suka, skladba, která měla pro Gideona a mnohé Čechy během temných roků druhé světové války mimořádný význam. Po skončení koncertu bude představena nová Kleinova biografie britského autora Davida Fligga nazvaná Dopis od Gideona. Dr. Fligg se večera osobně zúčastní.

https://www.jewishmuseum.cz/vyhledavani/rok/2019/mesic/12/den/5/